Brussel

Covid 19: Plaatsbezoeken

Covid 19: Plaatsbezoeken

De afgelopen dagen hebben erkende professionelen EPB-verwarming ons via de Helpdesk de vraag gesteld of plaatsbezoeken onder de huidige coronamaatregelen nog toegelaten zijn. Het antwoord is JA, jullie mogen de reglementaire controles ter plaatse verderzetten.

Conform aan wat vermeld staat op de website van de FOD Economie is de activiteit van de verwarmingsinstallateurs toegelaten. Daarenboven wordt er vermeld dat bezoeken die noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen mogelijk blijven.

Omdat het uitvoeren van een EPB-oplevering, een EPB-periodieke controle en een EPB-diagnose wettelijk verplicht is, blijven jullie plaatsbezoeken in dit kader dus toegelaten. Aangezien telewerken onmogelijk is vanwege de aard van uw activiteit, specificeert het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 dat "passende preventiemaatregelen moeten worden genomen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden".

Deze maatregelen moeten gebaseerd zijn op de voorschriften bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", aangevuld met de protocollen die van toepassing zijn voor het PC124 en 149.01 die ter beschikking worden gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

U kan ook de preventiefiche voor de bouwsector (paritair comité 124) raadplegen op de website van Constructiv. Er is tevens een checklist ter beschikking gesteld die U kan gebruiken bij het uitvoeren van werken binnen een gebouw dat in gebruik of bewoond is. Wees voorzichtig, zorg goed voor uzelf en uw dierbaren.

 

Logo's